Novinky

Test

Nastavení směrování portů (2xNAT) u ZTE H267A

Huawei B2368-A01

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název  napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) Huawei B2368-A01

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.1.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = user
  Heslo = HUAWEI@WTTX

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. V dalším kroku vám bude doporučena změna hesla. Pokud si přejete heslo změnit klikněte na Změna. V případě, že si změnu hesla nepřejete, klikněte na Přeskočit.

  Doporučení změny hesla po přihlášení
   
 4. Po přihlášení v horním menu vyberte Nastavení. V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Mapování portů.

  Sekce Mapování portů v nastavení zabezpečení antény
   
 5. V sekci Seznam mapování portů vytvořte nový port kliknutím na Přidat.

  Přidání nové položky k mapování portů
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Jméno – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Rozhraní – zvolte možnost WAN/Data.
  Port WAN  napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  IP adresa sítě LAN – napište adresu modemu ZTE H267A.
  Port sítě LAN – napište stejná čísla portů, jako u Port WAN.
  Protokol  zvolte možnost TCP/UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK, které se nachází v poli Možnosti.

  Zadání informací k nové položce mapování
   
 7. Konfiguraci portů, kterou jste si v předchozím kroku uložili, ještě aktivujte tlačítkem Použít.

  Uložení mapování portů

  Potvrďte kliknutím na OK.

  Potvrzení uložení mapování portů

  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.
  Nyní můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

 

ZTE WF830

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název  napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.


  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  Nastavení Port forwarding ve firewallu antény
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  Přidání položky do Port Forwardingu
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře

  Protocol  zvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range  napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host  je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port  napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.
   

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.
   

  Vyplnění formuláře pro novou položku Port Forwardingu
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  Seznam položek Port Forwardingu s nově vytvořenou položkou
 7. WTTX ODU ZTE MF268
 8. Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

  Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

  1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
  2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

   Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
    
  3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   • Uživatelské jméno = admin
   • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

    V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
     
  4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

   Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
    
  5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
   V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

   Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

   TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
    
  6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

   Název  napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
   Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
   LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
   WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
   LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

   Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

   Vytvoření nové položky směrování

   TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
    
  7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

   Potvrzení vytvoření nové položky směrování
    
  8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

   Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
    
  9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
   Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

   Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
    
  10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

   Vytvoření nové položky v sekci WAN
    
  11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
   V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

   Sekce Port Binding v zláložce Internet
    
  12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
   Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

   Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

   

  Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

  1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

   Adresa konfigurační stránky antény
    
  2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

   Heslo = ZTE@WTTX
   Klikněte na Login.

   Přihlášení do konfigurace antény
    
  3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

   Nastavení Port mapping ve firewallu
    
  4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

   Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
   Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
   Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
   Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
   Comment – Zvolte si název pravidla.

   Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

   Vyplnění formuláře pro novou položku Port mappingu
    
  5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

   Seznam pravidel Port mappingu s nově vytvořenou položkou
Nastavení směrování portů (2xNAT) u O2 GateWay

Huawei B2368-A01 + ZyXel O2 GateWay

Modem ZyXel je z výroby nastavený tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, můžete vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZyXel O2 GateWay

 1. Propojte modem s počítačem přes ethernetový (síťový) kabel. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Login obrazovka

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  Zadni stitek

 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Zyxel navbar

   Klikněte na ikonu (burger menu) pro zobrazení postranního menu a navigačního panelu

 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení, v horním menu vyberte Sítová nastavení, ve svislém menu zvolte NAT.

  Nastaveni NAT

  Teď zvolte záložku Přesměrování portů.

  NAT porty

  Přidejte nové pravidlo

 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout. Aktivní
  • Název služby – napište, jak chcete svou konfiguraci pojmenovat.
  • Počáteční a Koncový Port – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  • Překlad počátečního a koncového portu – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.
  • IP adresa serveru – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  • Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK.
  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení máte povolený.

  Pridat nove pravidlo

 7. Teď v modemu ZyXel nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilé nastavení vyberte Síťová nastavení-následně Širokopásmové připojení.

  Nastaveni bezdratoveho pripojeni

 8. 8.  Širokopásmové připojení.

  Nastaveni sirokopasmoveho pripojeni

  Pro nastavení WAN připojení klikněte vedle existujícího WAN rozhraní na ikonu Upravit. Vyberte ETH_Data_DHCP.
  V části IP adresa přepněte nabídku z Získat IP adresu automaticky na Statická IP adresa. Nově otevřené položky IP adresa, Maska podsítě a IP adresa výchozí brány vyplňte podle potřeby sítě a nastavení uložte kliknutím na Použít.

  pouzit nastaveni

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) Huawei B2368-A01

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.1.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = user
  Heslo = HUAWEI@WTTX

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Teď je na řadě změna hesla. Doporučujeme vám heslo změnit. Stačí kliknout na Změna. Pokud heslo měnit nechcete, klikněte na Přeskočit.

  Doporučení změny hesla po přihlášení
   
 4. Po přihlášení v horním menu vyberte Nastavení. V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a pak Mapování portů.

  Sekce Mapování portů v nastavení zabezpečení antény
   
 5. V sekci Seznam mapování portů vytvořte nový port kliknutím na Přidat.

  Přidání nové položky k mapování portů
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Jméno – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Rozhraní – zvolte možnost WAN/Data.
  Port WAN – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  IP adresa sítě LAN – napište adresu modemu ZTE H267A.
  Port sítě LAN – napište stejná čísla portů, jako u Port WAN.
  Protokol – zvolte možnost TCP/UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK, které najdete v poli Možnosti.

  Zadání informací k nové položce mapování
   
 7. Konfiguraci portů, kterou jste si v předchozím kroku uložili, ještě aktivujte tlačítkem Použít.

  Uložení mapování portů

  Potvrďte kliknutím na OK.

  Potvrzení uložení mapování portů

  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení máte povolený.
  Teď už se k zařízení ve své domácí síti můžete připojovat i vzdáleně přes internet.

 

WTTX ODU ZTE MF268+ ZyXel O2 GateWay

Z výroby je modem ZyXel nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZyXel O2 GateWay

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Login obrazovka

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  Zadni stitek

 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Zyxel navbar

   Klikněte na tuto ikonu (burger menu) pro zobrazení postranního menu a navigačního panelu

 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Sítová nastavení.ve svislém menu zvolte NAT.
   

  Nastaveni NAT

  Následně zvolte záložku Přesměrování portů.

  NAT porty

  Přidejte nové pravidlo

 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout. Aktivní
  • Název služby – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  • Počáteční a Koncový Port – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  • Překlad počátečního a koncového portu – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.
  • IP adresa serveru – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  • Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK.
  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Pridat nove pravidlo

 7. Nyní v modemu ZyXel nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilé nastavení vyberte Síťová nastavení-následně Širokopásmové připojení.

  Nastaveni bezdratoveho pripojeni

 8. Širokopásmové připojení.

  Nastaveni sirokopasmoveho pripojeni

  Pro nastavení WAN připojení klikněte na ikonu Upravit vedle existujícího WAN rozhraní. Vyberte ETH_Data_DHCP.
  V části IP adresa přepněte nabídku z Získat IP adresu automaticky na Statická IP adresa. Nově otevřené položky IP adresa, Maska podsítě a IP adresa výchozí brány vyplňte podle potřeby sítě a nastavení uložte kliknutím na Použít.

  pouzit nastaveni

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

  Nastavení Port mapping ve firewallu
   
 4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Comment – Zvolte si název pravidla.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

  Vyplnění formuláře pro novou položku Port mappingu
   
 5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  Seznam pravidel Port mappingu s nově vytvořenou položkou

ZTE WF830 + ZyXel O2 GateWay

Z výroby je modem ZyXel nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemuZyXel O2 GateWay

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Login obrazovka

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  Zadni stitek

 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Zyxel navbar

  Klikněte na tuto ikonu (burger menu) pro zobrazení postranního menu a navigačního panelu

 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Sítová nastavení.ve svislém menu zvolte NAT.
   

  Nastaveni NAT

  Následně zvolte záložku Přesměrování portů.

  NAT porty

  Přidejte nové pravidlo

 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout. Aktivní
  • Název služby – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  • Počáteční a Koncový Port – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  • Překlad počátečního a koncového portu – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.
  • IP adresa serveru – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  • Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK.
  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Pridat nove pravidlo

 7. Nyní v modemu ZyXel nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilé nastavení vyberte Síťová nastavení-následně Širokopásmové připojení.

  Nastaveni bezdratoveho pripojeni

 8. Širokopásmové připojení.

  Nastaveni sirokopasmoveho pripojeni

  Pro nastavení WAN připojení klikněte na ikonu Upravit vedle existujícího WAN rozhraní. Vyberte ETH_Data_DHCP.
  V části IP adresa přepněte nabídku z Získat IP adresu automaticky na Statická IP adresa. Nově otevřené položky IP adresa, Maska podsítě a IP adresa výchozí brány vyplňte podle potřeby sítě a nastavení uložte kliknutím na Použít.

  pouzit nastaveni

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  Nastavení Port forwarding ve firewallu antény
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  Přidání položky do Port Forwardingu
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře

  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port – napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.
   

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.
   

  Vyplnění formuláře pro novou položku Port Forwardingu
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  Seznam položek Port Forwardingu s nově vytvořenou položkou

 

Nastavení směrování portů na WTTX kombinaci Huawei B2368-A21 a Comtrend VR-3047 eu

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu + WTTX ODU ZTE WF830

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili.

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend
   
 8. Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek). Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 9. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4.

  V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  comtrend
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  comtrend
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  comtrend
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  comtrend
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port – napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.

  comtrend
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  comtrend

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu + Huawei B2368-A21

Začíná se s vnější jednotkou Huawei B2368-A21.

 • V internetovém prohlížeči otevřete adresu http://192.168.1.1
 • Zadejte uživatelské jméno: user
 • Heslo: HUAWEI@WTTX
 • Stiskněte Přihlásit

comtrend
 

Klikněte na Přeskočit. Toto heslo a nastavení je dostupné jen z vnitřní sítě.


comtrend
 

Přejděte na záložku Nastavení. V levém sloupci menu vyberte Nastavení sítě a Mapování portů.

comtrend

Ponechte stávající mapování „HDM_CR…“ jde o ověřený O2 HDM prostup na Smart Box.

comtrend

Tlačítkem Přidat zahájíte nastavení podle vašich potřeb.

Nejdříve do pole Jméno napište název svého pravidla. Pojmenujte ho tak, abyste ho v budoucnu poznali.

Dále v poli Rozhraní zvolte WAN/Data.

Do polí Port WAN vepište rozsah portů (první a poslední) na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, vepište ho do obou polí.

Do polí Port sítě LAN vepište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

Následně napište do pole IP adresa sítě LAN IP adresu Smart Boxu (192.168.1.100).

Pro pole Protokol zvolte TCP/UDP (případně vyberte podle potřeby).

Pro uložení pravidla klikněte v poli Možnosti na OK.

comtrend

Po nastavení všech požadovaných změn klikněte na Použít.

comtrend

Přejděte na záložku Nastavení. V levém sloupci menu vyberte: LAN  a následně LAN setup. Zde nastavte pouze omezený rozsah přidělených IP adres 100 – 101 ostatní ponechte jak je. Po stisknutí tlačítka Použít se jednotka zeptá, zda chcete změny uplatnit provedením restartu.

comtrend

Tlačítkem OK jednotku restartujete.

comtrend

Po restartu si ve venkovní jednotce (192.168.1.1) zkontrolujte přidělenou veřejnou pevnou IP adresu STAV -WAN IP adresa (zde začíná 85.1..) Toto je adresa, na kterou budete z internetu přistupovat.

comtrend

Zde končí nastavování Vnější jednotky Huawei B2368-A21.

 

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend

  Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).

  Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 8. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4. V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend
 9. Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu + WTTX ODU ZTE MF268
 10. Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

  1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
  2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

   comtrend
    
  3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

   Uživatelské jméno = admin
   Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

   comtrend
    
  4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

   comtrend
    
  5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

   comtrend
    
  6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

   comtrend
    
  7. Následně zvolte Port Forwarding.

   comtrend
   Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

   Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
   Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
   Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
   Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
   Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
   Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).

   Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
    
  8. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

   comtrend

   Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4. V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

   comtrend

   Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

   comtrend
    

  Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

  1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

   comtrend
    
  2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

   Heslo = ZTE@WTTX
   Klikněte na Login.

   comtrend
    
  3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

   comtrend
    
  4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

   Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
   Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
   Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
   Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
   Comment – Zvolte si název pravidla.

   Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

   comtrend
    
  5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

   comtrend
Tovární RESET O2 TV BOXu (2023) (SET-TOP BOX) ZTE ZXV10 B886V2

Pokud nemůžete tovární nastavení spustit přes pokročilé nastavení v set-top boxu, postupujte dle následujících instrukcí.

 

 
Pozor

Tovární nastavení (reset) vrátí set-top box do původního nastavení. Vymaže se všechno, co jste si v něm sami nastavili (například přihlášení ke Google účtu).

 

 1. Odpojte konektor napáječe (trafa) od set-top boxu. Kontrolka na set-top boxu musí zhasnout.

  Vypojení STB z elektrické sítě

   
 2. Na horní nebo přední straně set-top boxu stiskněte a držte tlačítko.

  Tlačítko ke stisknutí pro reset

   
 3. Držte dál tlačítko a připojte konektor napáječe (trafa) zpátky do set-top boxu. Tlačítko držte dalších 30 sekund.

  Zapojení STB do elektrické sítě

   
 4. Nejpozději po 30 sekundách se objeví černá obrazovka s anglickými nápisy (Android Recovery).  Teď už můžete tlačítko pustit.

  Obrazovka Android recovery

   
 5. Teď na dálkovém ovladači stiskněte a současně podržte tlačítka „STB“ a číslici "1“ (cca 3 vteřiny, než se rozsvítí drobná kontrolka u vypínacího tlačítka nahoře). Jakmile se to stane, tlačítka pusťte a potvrďte stisknutím tlačítka „OK." Ovladač vám změnu nastavení potvrdí trojitým bliknutím tlačítka STB. Tím se váš ovladač přepne od IR režimu a bude možné se za pomoci ovladače pohybovat v Android Recovery menu.

  Možnosti pohybu v Android Recovery na ovladači

   
 6. Pomocí šipky dolů přejeďte na volbu „Wipe data / factory reset“ a na ovladači stiskněte tlačítko „OK“.

  Výběr obnovení nastavení v Android Recovery

   
 7. Teď potvrďte volbu „Factory data reset“. Tím ze set-top boxu vymažete všechna svoje data a vrátíte ho do původního nastavení.

  Potvrzení obnovení do továrního nastavení
   
 8. Ukončení procesu a uvedení set-top boxu do původního nastavení vám potvrdí hláška „Data wipe complete“.

  Potvrzení o obnovení do továrního nastavení

   
 9. Nakonec ještě set-top box restartujte odpojením a opětovným zapojením konektoru napáječe (trafa) do elektrické sítě. Po restartu dojde k opětovnému nastavení set-top boxu.

  Vypojení STB z elektrické sítě

   
 10. Protože obnovou došlo k vymazání veškerého nastavení, bude potřeba základní nastavení projít znova. Postup je stejný jako při prvním spuštění nového set-top boxu.

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem