Vážení zákazníci! Náš e-shop má do 7. května 2024 dovolenou. Do této doby nebude v provozu ani náš email, ani telefonní číslo. Veškeré dotazy, žádosti, prosby, připomínky atd. vyřídíme až po 7.5.2024. Děkujeme za pochopení. Tým Milevo.cz

Nastavení směrování portů na WTTX kombinaci Huawei B2368-A21 a Comtrend VR-3047 eu

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu + WTTX ODU ZTE WF830

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili.

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend
   
 8. Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek). Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 9. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4.

  V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  comtrend
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  comtrend
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  comtrend
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  comtrend
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port – napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.

  comtrend
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  comtrend

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu + Huawei B2368-A21

Začíná se s vnější jednotkou Huawei B2368-A21.

 • V internetovém prohlížeči otevřete adresu http://192.168.1.1
 • Zadejte uživatelské jméno: user
 • Heslo: HUAWEI@WTTX
 • Stiskněte Přihlásit

comtrend
 

Klikněte na Přeskočit. Toto heslo a nastavení je dostupné jen z vnitřní sítě.


comtrend
 

Přejděte na záložku Nastavení. V levém sloupci menu vyberte Nastavení sítě a Mapování portů.

comtrend

Ponechte stávající mapování „HDM_CR…“ jde o ověřený O2 HDM prostup na Smart Box.

comtrend

Tlačítkem Přidat zahájíte nastavení podle vašich potřeb.

Nejdříve do pole Jméno napište název svého pravidla. Pojmenujte ho tak, abyste ho v budoucnu poznali.

Dále v poli Rozhraní zvolte WAN/Data.

Do polí Port WAN vepište rozsah portů (první a poslední) na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, vepište ho do obou polí.

Do polí Port sítě LAN vepište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

Následně napište do pole IP adresa sítě LAN IP adresu Smart Boxu (192.168.1.100).

Pro pole Protokol zvolte TCP/UDP (případně vyberte podle potřeby).

Pro uložení pravidla klikněte v poli Možnosti na OK.

comtrend

Po nastavení všech požadovaných změn klikněte na Použít.

comtrend

Přejděte na záložku Nastavení. V levém sloupci menu vyberte: LAN  a následně LAN setup. Zde nastavte pouze omezený rozsah přidělených IP adres 100 – 101 ostatní ponechte jak je. Po stisknutí tlačítka Použít se jednotka zeptá, zda chcete změny uplatnit provedením restartu.

comtrend

Tlačítkem OK jednotku restartujete.

comtrend

Po restartu si ve venkovní jednotce (192.168.1.1) zkontrolujte přidělenou veřejnou pevnou IP adresu STAV -WAN IP adresa (zde začíná 85.1..) Toto je adresa, na kterou budete z internetu přistupovat.

comtrend

Zde končí nastavování Vnější jednotky Huawei B2368-A21.

 

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend

  Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).

  Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 8. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4. V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend
 9. Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu + WTTX ODU ZTE MF268
 10. Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

  1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
  2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

   comtrend
    
  3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

   Uživatelské jméno = admin
   Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

   comtrend
    
  4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

   comtrend
    
  5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

   comtrend
    
  6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

   comtrend
    
  7. Následně zvolte Port Forwarding.

   comtrend
   Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

   Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
   Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
   Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
   Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
   Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
   Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).

   Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
    
  8. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

   comtrend

   Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4. V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

   comtrend

   Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

   comtrend
    

  Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

  1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

   comtrend
    
  2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

   Heslo = ZTE@WTTX
   Klikněte na Login.

   comtrend
    
  3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

   comtrend
    
  4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

   Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
   Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
   Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
   Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
   Comment – Zvolte si název pravidla.

   Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

   comtrend
    
  5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

   comtrend