Tovární RESET O2 TV BOXu (2023) (SET-TOP BOX) ZTE ZXV10 B886V2

Pokud nemůžete tovární nastavení spustit přes pokročilé nastavení v set-top boxu, postupujte dle následujících instrukcí.

 

 
Pozor

Tovární nastavení (reset) vrátí set-top box do původního nastavení. Vymaže se všechno, co jste si v něm sami nastavili (například přihlášení ke Google účtu).

 

 1. Odpojte konektor napáječe (trafa) od set-top boxu. Kontrolka na set-top boxu musí zhasnout.

  Vypojení STB z elektrické sítě

   
 2. Na horní nebo přední straně set-top boxu stiskněte a držte tlačítko.

  Tlačítko ke stisknutí pro reset

   
 3. Držte dál tlačítko a připojte konektor napáječe (trafa) zpátky do set-top boxu. Tlačítko držte dalších 30 sekund.

  Zapojení STB do elektrické sítě

   
 4. Nejpozději po 30 sekundách se objeví černá obrazovka s anglickými nápisy (Android Recovery).  Teď už můžete tlačítko pustit.

  Obrazovka Android recovery

   
 5. Teď na dálkovém ovladači stiskněte a současně podržte tlačítka „STB“ a číslici "1“ (cca 3 vteřiny, než se rozsvítí drobná kontrolka u vypínacího tlačítka nahoře). Jakmile se to stane, tlačítka pusťte a potvrďte stisknutím tlačítka „OK." Ovladač vám změnu nastavení potvrdí trojitým bliknutím tlačítka STB. Tím se váš ovladač přepne od IR režimu a bude možné se za pomoci ovladače pohybovat v Android Recovery menu.

  Možnosti pohybu v Android Recovery na ovladači

   
 6. Pomocí šipky dolů přejeďte na volbu „Wipe data / factory reset“ a na ovladači stiskněte tlačítko „OK“.

  Výběr obnovení nastavení v Android Recovery

   
 7. Teď potvrďte volbu „Factory data reset“. Tím ze set-top boxu vymažete všechna svoje data a vrátíte ho do původního nastavení.

  Potvrzení obnovení do továrního nastavení
   
 8. Ukončení procesu a uvedení set-top boxu do původního nastavení vám potvrdí hláška „Data wipe complete“.

  Potvrzení o obnovení do továrního nastavení

   
 9. Nakonec ještě set-top box restartujte odpojením a opětovným zapojením konektoru napáječe (trafa) do elektrické sítě. Po restartu dojde k opětovnému nastavení set-top boxu.

  Vypojení STB z elektrické sítě

   
 10. Protože obnovou došlo k vymazání veškerého nastavení, bude potřeba základní nastavení projít znova. Postup je stejný jako při prvním spuštění nového set-top boxu.