Nastavení směrování portů (2xNAT) u ZTE H267A

Huawei B2368-A01

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název  napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) Huawei B2368-A01

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.1.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = user
  Heslo = HUAWEI@WTTX

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. V dalším kroku vám bude doporučena změna hesla. Pokud si přejete heslo změnit klikněte na Změna. V případě, že si změnu hesla nepřejete, klikněte na Přeskočit.

  Doporučení změny hesla po přihlášení
   
 4. Po přihlášení v horním menu vyberte Nastavení. V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Mapování portů.

  Sekce Mapování portů v nastavení zabezpečení antény
   
 5. V sekci Seznam mapování portů vytvořte nový port kliknutím na Přidat.

  Přidání nové položky k mapování portů
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Jméno – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Rozhraní – zvolte možnost WAN/Data.
  Port WAN  napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  IP adresa sítě LAN – napište adresu modemu ZTE H267A.
  Port sítě LAN – napište stejná čísla portů, jako u Port WAN.
  Protokol  zvolte možnost TCP/UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK, které se nachází v poli Možnosti.

  Zadání informací k nové položce mapování
   
 7. Konfiguraci portů, kterou jste si v předchozím kroku uložili, ještě aktivujte tlačítkem Použít.

  Uložení mapování portů

  Potvrďte kliknutím na OK.

  Potvrzení uložení mapování portů

  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.
  Nyní můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

 

ZTE WF830

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název  napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.


  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  Nastavení Port forwarding ve firewallu antény
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  Přidání položky do Port Forwardingu
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře

  Protocol  zvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range  napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host  je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port  napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.
   

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.
   

  Vyplnění formuláře pro novou položku Port Forwardingu
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  Seznam položek Port Forwardingu s nově vytvořenou položkou
 7. WTTX ODU ZTE MF268
 8. Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

  Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

  1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
  2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

   Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
    
  3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
   • Uživatelské jméno = admin
   • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

    V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
     
  4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

   Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
    
  5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
   V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

   Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

   TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
    
  6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

   Název  napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
   Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
   LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
   WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
   LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

   Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

   Vytvoření nové položky směrování

   TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
    
  7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

   Potvrzení vytvoření nové položky směrování
    
  8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

   Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
    
  9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
   Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

   Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
    
  10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

   Vytvoření nové položky v sekci WAN
    
  11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
   V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

   Sekce Port Binding v zláložce Internet
    
  12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
   Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

   Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

   

  Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

  1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

   Adresa konfigurační stránky antény
    
  2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

   Heslo = ZTE@WTTX
   Klikněte na Login.

   Přihlášení do konfigurace antény
    
  3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

   Nastavení Port mapping ve firewallu
    
  4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

   Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
   Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
   Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
   Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
   Comment – Zvolte si název pravidla.

   Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

   Vyplnění formuláře pro novou položku Port mappingu
    
  5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

   Seznam pravidel Port mappingu s nově vytvořenou položkou